Εικόνες και βίντεο

Η Χριστίνα Ρασιδάκη σχετικά μιλάει για την Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα (ΕΑΓ)

 

Η Χριστίνα Ρασιδάκη στον “Καφέ με την Ελένη” συζηταει για το βιβλίο της “Ξέρω να λέω ΌΧΙ”